Att ha en välventilerad inomhusluft är viktigt av många anledningar, inte minst för att förebygga att det bildas fukt- och mögelskador. I vissa fall kan även inredningen påverkas av en dåligt ventilerad inomhusluft.

Bra inomhusluft är viktigt för hälsan

Det är viktigt för oss människor att vi andas in bra luft när vi är inomhus. Det förebygger risken för att drabbas av sjukdomar och problem i luftvägarna, det gör att vi tillfrisknar snabbare om vi blir sjuka och det får hela kroppen att må bättre. Dåligt ventilerad inomhusluft kan innehålla allt möjligt som man inte vill andas in, bland annat mögelsporer. Därför är det viktigt att göra en ovk besiktning för att ta reda på hur det står till med inomhusluften hemma eller på arbetsplatsen. Symtom på dålig inomhusluft kan vara trötthet, huvudvärk och illamående.

Kan möblerna påverkas av dålig inomhusluft?

Det är främst levande organismer som påverkas av en dålig inomhusluft och människor och djur är därför det som påverkas mest. Men även möbler och teknikutrustning kan ta skada mer eller mindre. Om luften har en hög luftfuktighet under lång tid på grund av dålig ventilation kan elektroniken påverkas genom att fukt tränger in och skadar den. Men det kan även bildas mögel inuti elektronik. Möbler som står i en fuktig och dåligt ventilerad miljö drabbas också av fukt- och mögelskador med tiden. Dock är det ovanligt att det går så långt att inredningen påverkas i större utsträckning. Men kvalster och andra mikroorganismer som finns i kläder och möbler trivs bättre i fuktiga och instängda miljöer. Om man dessutom har husdjur och är dålig på att städa regelbundet, som att exempelvis byta och vädra sängkläder eller dammsuga soffan, blir hemmiljön snabbt väldigt ofräsch. En soffa eller säng blir då som en pool där mikroorganismerna kan föröka sig i den täta och fuktiga miljön.